Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội41.45041.770
Hồ Chí Minh41.45041.750
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23145  23145  23265
  EUR  25506.35  25583.1  26351.44
  GBP  27819.95  28016.06  28265.44
  HKD  2916.78  2937.34  2981.32
  JPY  213.4  215.56  222.35
  CHF  23252.1  23416.01  23814.2
  AUD  15497.65  15591.2  15856.33
  CAD  17157.33  17313.15  17607.57
  SGD  16567.66  16684.45  16866.67
  THB  738.8  738.8  769.62