Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.25036.440
Hồ Chí Minh36.25036.420
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23230  23230  23330
  EUR  25718.52  25795.91  26517.97
  GBP  29672.83  29882  30147.91
  HKD  2925.09  2945.71  2989.81
  JPY  201.41  203.44  209.34
  CHF  22525.54  22684.33  22977.92
  AUD  16147.13  16244.6  16421.97
  CAD  17027.19  17181.83  17369.42
  SGD  16891.09  17010.16  17195.88
  THB  713.15  713.15  742.9