Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.95037.170
Hồ Chí Minh36.95037.150
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23150  23150  23250
  EUR  26143.63  26222.3  26877.32
  GBP  29983.65  30195.02  30463.8
  HKD  2913.55  2934.09  2978.02
  JPY  202.54  204.59  210.95
  CHF  22876.6  23037.87  23336.1
  AUD  16449.42  16548.71  16729.44
  CAD  17337.9  17495.36  17686.43
  SGD  16958.85  17078.4  17264.92
  THB  731.27  731.27  761.78